PROJECTEN

De Huoshen Stichting ondersteunt studies die het psychofysiek werken met jongeren onderzoekt, stimuleert, en in de kijker zet. Dit kan vanuit verschillende kennisdomeinen (lichamelijke opvoeding, geneeskunde en paramedische wetenschappen, sociologie, antropologie,….), in verschillende settings (preventief, curatief, therapeutisch, vrijetijdsbesteding), en via verschillende methodieken die steeds vertrekken vanuit een zekere lichaamsbeleving. De voorkeur gaat uit naar kwalitatief onderzoek dat vertrekt vanuit of dicht bij het veld staat.
Hiernaast kan je een kijkje nemen bij de de lopende en reeds afgeronde studies. Voor bijkomende informatie omtrent deze studies, contacteer de Stichting via info@fondation-huoshen.org.

Op dit moment zijn er geen nieuwe projectoproepen.