PROJECTEN

De Huoshen Stichting ondersteunt studies die het psychofysiek werken met jongeren onderzoekt, stimuleert, en in de kijker zet. Dit kan vanuit verschillende kennisdomeinen (lichamelijke opvoeding, geneeskunde en paramedische wetenschappen, sociologie, antropologie,….), in verschillende settings (preventief, curatief, therapeutisch, vrijetijdsbesteding), en via verschillende methodieken die steeds vertrekken vanuit een zekere lichaamsbeleving. De voorkeur gaat uit naar kwalitatief onderzoek dat vertrekt vanuit of dicht bij het veld staat.
Hieronder kan je een kijkje nemen bij de de lopende en reeds afgeronde studies. Voor bijkomende informatie omtrent deze studies, contacteer de Stichting via info@fondation-huoshen.org.

Op dit moment zijn er geen nieuwe projectoproepen, maar wel een vacature voor verantwoordelijke voor de dagelijkse werking, in het bijzonder met en voor organisaties en verenigingen die psychofysiek te werk gaan met jongeren. Zie hiervoor de nieuws pagina  https://www.fondation-huoshen.org/nieuws/ of de Vacature Huoshen Stichting

Mei 2022
In de afgelopen jaren heeft de Stichting Huoshen twee universitaire projecten over Mindfulness gesteund. Het eerste project heeft als titel “You.Mind! | Het versterken van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg voor jongeren met chronische ziekten met Mindfulness: Effecten, ecologische validiteit en werkingsmechanismen. Het tweede project, “Mindfulness, Lichaamsbewustzijn, en Emotieregulatie bij Jongeren” wordt onderzocht door Dra. Marbella Perez Peña aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve.

Met steun van de Stichting Huoshen heeft Uitgeverij Garant twee boekjes gepubliceerd over de praktijk van het psychofysiek werken met/voor adolescenten:
– Mieke Matthyssen, Jan Naert, Rein Haudenhuyse. Een nieuwe kijk op lichaamsgericht werken met jongeren. Reeks: Psychofysiek werken met jongeren, nr. 1. 2018.
– Reinhard Haudenhuyse, Mieke Matthyssen & Jan Naert. Boksen met jongeren.  Een nieuwe kijk op pedagogisch en didactisch handelen. Reeks: Psychofysiek werken met jongeren, nr. 2. 2021.
Een derde editie rond Rots en Water is in voorbereiding.

November 2021

Katleen Van Der Gucht en Merle Kock. You.Mind! project : Boosting first-line mental health care for Youngsters suffering from chronic diseases with Mindfulness: Effects, ecological validity and working mechanisms (Het stimuleren van eerstelijns geestelijke gezondheidszorg voor jongeren met chronische aandoeningen met mindfulness: Effecten, ecologische validiteit en werkingsmechanismen.)

Adolescenten met een chronische aandoening ervaren vaak hoge niveaus van stress als gevolg van hun aandoening en de behandeling ervan. Deze hoge stressniveaus verhogen hun risico op het ontwikkelen van bijkomende psychische problemen zoals angst of depressie. Met onze studie willen we begrijpen hoe mindfulness adolescenten met een chronische aandoening kan ondersteunen in het omgaan met hun uitdagende levenssituatie. Het doel is om deze adolescenten te leren hun symptomen te beheersen en hun levenskwaliteit te verbeteren met behulp van mindfulness meditatie. Onze studie zal ons helpen de waarde van mindfulness training in de context van chronische ziekte bij adolescenten te begrijpen. Dit kan uiteindelijk deze adolescenten ondersteunen om een gelukkiger en volwaardiger leven te leiden ondanks hun aandoening. Dit project, dat tijdens de pandemie van start ging, bood adolescenten dagelijkse mindfulnesstraining en regelmatige follow-up met de instructeurs via het gebruik van een op smartphones gebaseerd programma.

Juni 2021

Reinhard Haudenhuyse, Mieke Matthyssen & Jan Naert: Boksen met Jongeren. Een Nieuwe Kijk op Pedagogisch en Didactisch Handelen. Reeks: Psychofysiek Werken met Jongeren, nr. 2 Garant.

Een tweede boekje dat met steun van de Huoshen Stichting tot stand kwam en gepubliceerd bij Garant, gaat over pedagogisch boksen. Boksen met Jongeren onderzoekt boksen als een therapeutische of sociaal-pedagogische interventie. Om de lezer een concreet idee te geven over hoe een sportpedagogische methodiek eruit kan zien, beschrijft het boek een boksproject dat plaatsvond in een gesloten jeugdvoorziening. Het project beoogde de bevordering van het integratieperspectief van jongeren. Hierbij werden ook uitgebreid de jongeren en de begeleiders zelf aan het woord gelaten. In het boek worden de bevindingen ook gekoppeld aan internationale wetenschappelijke literatuur. Daarnaast stelt het boek ook een gedetailleerde methodologie voor een evenwichtige sport-spel aanpak in het pedagogisch boksen voor.

Zie ook op de website van Garant : https://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044138214

April 2021

Marbella Pérez Peña, onderzoeksproject : Mindfulness, lichaamsbewustzijn en emotieregulatie bij jongeren.

Het project “Mindfulness : Body Awareness, Emotion Regulation, and Social Sharing” onderzoekt in welke mate mindfulnesstraining bij adolescenten het bewustzijn ontwikkelt van lichamelijke sensaties tijdens emoties en het gebruik ervan bij emotionele regulatie en differentiatie. Er wordt ook gekeken naar de interpersoonlijke gevolgen van deze veranderingen, voornamelijk voor wat betreft het uitwisselen van emoties en opbouwen van sociale relaties. Ondanks de pandemie ligt het project nog steeds op schema.

Februari 2021

Op vrijdag 12 februari 2021 presenteerde Benjamin Roux, met Pierre Philippot (UCL) als promotor, zijn doctoraatsthesis in de psychologische en pedagogische wetenschappen: “Mindfulness-Based Interventions Among Adolescents With Behavior Disorders: Feasibility, Efficacy and Psychological Processes”.

Een must read is het eerste hoofdstuk over Mindfulness-Based Interventions (MBI) voor de behandeling van angst- en depressieve symptomatologie. Mindfulness kan adolescenten helpen hun aandacht gericht te houden op de ervaring van het huidige moment, zelfs als die onaangenaam is, en hen zo helpen hun emoties en behoeften te identificeren, de tijdelijke aard van hun emotionele ervaring te begrijpen, en ten slotte bewuster te handelen met een houding die dichter bij hun waarden staat. De onderzoeksresultaten suggereren dat meditatieoefeningen adolescenten met gedragsstoornissen kunnen helpen om hun neiging tot afleiding te verminderen. Deze bevinding heeft verschillende klinische implicaties die in toekomstige studies zouden kunnen worden getest. Wij feliciteren Benjamin en zijn hem zeer dankbaar dat hij dit onderzoek met inzicht, creativiteit en enthousiasme heeft uitgevoerd.