WAT DOEN WE

Concreet houdt de Huoshen Stichting zich binnen de thematiek ‘psychofysiek werken met jongeren’ bezig met volgende componenten:

 • de psychofysieke praktijk in kaart brengen aan de hand van getuigenissen, gevalstudies en quotes, die onder andere inzicht bieden in:
  • Wat zo’n lichaamsgerichte methodiek precies inhoudt
  • Wat de jongeren er van vinden en hoe zij het ervaren
  • Waarom het trainers aantrekt en inspireert
  • Hoe trainers te werk gaan
  • ‘Goede praktijken’ uit het veld
 • het ondersteunen van intervisies en vormingen, en het in contact brengen van actoren in het veld
 • wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksmodellen stimuleren. Naast literatuuronderzoek, geeft de Huoshen Stichting financiële steun aan (kleine) onderzoeksprojecten in het veld. Zie ook ‘Huoshen Projecten
 • het uitwisselen van  nieuws uit de sector en agenda-evenementen zoals vormingen en intervisies verspreiden via de website en een nieuwsbrief