MISSIE

In de gezondheidsopvoeding die bij de Huoshen Stichting centraal staat, wordt uitgegaan van de sterktes van jongeren, en een onvoorwaardelijk geloof in de  – zij het niet altijd zichtbare – grote openheid, en het groot potentieel tot veerkracht van jongeren. Jongeren worden hierbij in zijn/haar totaliteit beschouwd, als een integraal geheel van lichamelijke, emotionele, (psycho)sociale, en mentale processen. Dit is een complex geheel, dat draait rond de eigen gezondheid, omgaan met psychosociale en vaak ook fysieke veranderingen, en in dialoog gaan met de omgevingsfactoren (familie, school, sociale context). Om jongeren daarin bij te staan, leren ze in het beste geval hulpmiddelen (inzichten, gedragingen, bewustzijn) die een positief psychisch, mentaal en moreel zelfbeeld bevorderen.

De Huoshen Stichting stelt zich tot doel hiertoe bij te dragen door jongeren bewust(er) te maken van hoe ze letterlijk ‘in hun vel’ zitten en hoe ze richting willen geven aan hun leven, via lichaamsgerichte bewustwordingsoefeningen. Dit willen we bewerkstelligen via het ondersteunen van onderzoek over en informatie- en ervaringsuitwisseling van psychofysieke activiteiten voor jongeren en hun begeleiders (jeugdwerkers, trainers, leerkrachten, opvoeders, ouders, therapeuten…), met enkele prioritaire assen:

  • het bevorderen van uitwisseling en overdracht van kennis en ervaring tussen trainers, jeugdwerkers, therapeuten, ouders  (bijv. via Intervisies, vormingen….)
  • het valoriseren van innovatieve aspecten via onderzoek en trainingen
  • het aanmoedigen en ondersteunen van de actoren in het veld (jeugdwerkers, therapeuten, trainers, leerkrachten, ouders, ….)

Hierbij vertrekken we steeds vanuit het veld, en in het bijzonder vanuit de ervaringen en noden van de actoren in het veld.