LEEROMGEVING

Om het leerproces zo optimaal mogelijk te laten starten, zijn er wel wat  voorwaarden. Naast de onmisbaarheid van een goede trainer, benoemen we hier twee elementen die bijdragen tot een goede opstart van eender welke psychofysieke praktijk: vrijwillig engagement van de jongere (met bijhorende beperkingen), en een fysiek en emotioneel veilige omgeving.

Vrijwillig engagement >

Idealiter is engagement voor de psychofysieke praktijk vrijwillig; dat creëert de juiste openheid nodig om te leren. Maar in sommige gevallen kan het deel uitmaken van een traject, en dan is de uitdaging aan de trainer om het vrijwillig engagement zoveel mogelijk aan te wakkeren.

Bij ons zijn veel van de reacties eerst wantrouwend, van “wat gaan we hier doen?”, of jongeren die moeten komen van hun ouders. Ik vind vrijwillig engagement een vereiste, ik handel er ook naar, en ben er heel open in. Ik zeg het ook altijd tegen de jongeren: “Als je hier niet wil zijn, moet je van mij hier niet zijn”. En daar ben ik strikt in, dat zeg ik ook naar scholen toe. Als jongeren niet zelf willen heeft het geen zin. Er moet een kleine opening zijn, ze moeten er voor open staan, anders kan je bezig blijven. (Rots en Water trainster)

Veilige leeromgeving >

Een leerproces kan alleen maar op gang gezet worden in een emotioneel en fysisch veilig omgeving. Zonder dit, is er geen ruimte of openheid om te experimenteren met grenzen en gedrag, om buiten je comfortzone te treden, en dus iets op te steken.

Je moet zeker luisteren en positief bekrachtigen, maar tegelijkertijd moet je het ook wel zeggen, waar het op staat, en dat kan volgens mij alleen maar als het oordeel weg is uit wat je zegt. En dan leg je eigenlijk de verantwoordelijkheid weer bij de jongeren, omdat er geen ruimte is voor zelfmedelijden, zelfbeklag, stigmatisering door anderen. (Rots en Water trainster)  

De insteek is steeds opnieuw: hoe kunnen we de jongeren die binnenkomen behouden en blijvend motiveren, in plaats van te veroordelen en mee te gaan in stigmatisering.

Wat hier is, is dat iedereen op zijn eigen tempo kan trainen, en leren boksen. Ze zeggen ook vaak bijvoorbeeld, “Bedankt, ik voel me echt goed hier”. En ik vraag er ook wel naar, of ze zich OK voelen. Hier moet niemand zich bewijzen. (bokstrainer)