DE LICHAAMSGERICHTE PRAKTIJK

Een psychofysieke activiteit kan omschreven worden als een lichaamsgerichte praktijk waarbij het lichaam als uitgangspunt genomen wordt voor innerlijke bewustwordingsprocessen en groei, ter bevordering van het algemeen welbevinden, en – indien gewenst – ook verander(en)d gedrag. Een psychofysieke activiteit behelst altijd een leerproces waarin het individu uiteindelijk naar meer balans en veerkracht toegroeit.

Dit soort psychofysiek werken met jongeren is in de praktijk een complexe dynamiek van verschillende factoren: de trainer(s), de jongeren zelf, het eigene aan het psychofysieke proces en de psychofysieke activiteit, de groep, en de context (familiaal, school, organisatie of voorziening, maatschappelijk). Als gevolg hiervan, is elke situatie jongere(n)-trainer-groep-context altijd uniek. Om meer zicht op dit proces te krijgen, is de Huoshen Stichting in de eerste plaats haar licht gaan opdoen bij de experts in het veld: de jongerentrainers, jeugdwerkers, therapeuten en docenten die in hun dagelijks werk aan de slag gaan met jongeren via een psychofysieke praktijk. We belichten hier voornamelijk aan de hand van concrete voorbeelden en getuigenissen uit deze interviews thema’s die aan bod komen tijdens de psychofysieke activiteit, en deelaspecten van het leerproces.