WAARVOOR STAAT HUOSHEN ?

Huo – shen betekent in het Chinees ‘het levendig (-er) maken 活 van lichaam/geest/zelf 身’ .  Dit ‘lichaam’  behelst alle – ontgonnen en onontgonnen, bewuste en onbewuste – mogelijkheden, kwaliteiten en vaardigheden die het individu als persoon ter beschikking heeft om zijn leven ten volle te leven. Met andere woorden, vitaliteit op fysiek, mentaal, en emotioneel niveau. In dit proces ligt er een sterke focus op enerzijds het psychosociale, en anderzijds verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, met respect voor persoonlijke aanleg en gevoeligheden.
De Huoshen Stichting- Lichaamsgericht werken met jongeren wil deze globale vitaliteit in de kijker zetten vanuit het perspectief van psychofysieke activiteiten. Psychofysieke activiteiten, ook wel lichaamsgerichte bewustwordingsoefeningen genoemd, behoren binnen de gezondheidseducatie tot het ervaringsleren.
Het spreekt vanzelf dat de rol van de trainer, jeugdwerker of therapeut hierbij van essentieel belang is. Zonder goede trainer geen constructief psychofysiek leerproces.