Wat kunt u doen?

De Huoshen Stichting stelt zich tot doel lichaamsgericht werken met jongeren in een preventieve, curatieve, therapeutische en vrije-tijd context meer bekendheid te geven, wetenschappelijk onderzoek hierover te promoten, en actoren in het veld te ondersteunen. De Stichting richt zich tot trainers, jeugdwerkers, hulpverleners, contextbegeleiders, leerkrachten, jongerenorganisaties, ouders en jongeren.

De Huoshen Stichting wil bijdragen tot de gezondsheidseducatie van jongeren, ongeacht het geloof, geslacht of de achtergrond. Hiervoor werken wij samen met universiteiten en jongerenorganisaties van diverse aard. Maar dit kunnen we niet alleen. Met uw hulp kunnen wij lichaamsgericht werken met jongeren nog meer bekendheid geven en het veld nog beter ondersteunen. Samen met u wil de Stichting er voor zorgen dat wij deze missie goed kunnen volbrengen. Jongeren van nu zijn immers de toekomst van morgen.

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u ons helpen? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen en informeren naar de mogelijkheden. Tevens bestaat de mogelijkheid om aan de Huoshen Stichting te doneren. We bespreken dan samen waar u uw gift het liefst aan besteed ziet.

Voor meer info, neem contact met ons op via info@fondation-huoshen.org .