WAAROM en WAARMEE

De Huoshen Stichting-Lichaamsgericht leren en groeien werd in het leven geroepen vanuit een bewogenheid met het welzijn van jongeren, en het besef dat net in die belangrijke periode van  grote lichamelijke en emotionele veranderingen jongeren – mits enige hulp – zeer goed in staat zijn hun emoties en gedachten te observeren en erover te reflecteren. Deze vorm van zelfreflectie draagt bij tot een groter bewustzijn over de mechanismen die hun relaties met anderen vormgeven. Daartegenover is er de vaststelling dat de traditionele therapieën en methodieken tot meer welzijn bij jongeren niet altijd het beoogde doel bereiken, of voorbij gaan aan de kern van waar gezondheidsopvoeding om zou moeten draaien: jongeren verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn geven, en hen daartoe, in een zo veilig en gelijkwaardig mogelijke omgeving, geschikte handvaten aanreiken.

De Huoshen Stichting ziet hiertoe in psychofysieke methodieken een groot potentieel. In psychofysieke activiteiten staat het lichaam centraal, en komt men, via een of andere vorm van reflectie, tot meer lichaams- , emotioneel- en zelfbewustzijn, en uiteindelijk tot meer fysiek en mentaal welzijn. Het soort psychofysieke activiteit kan heel gevarieerd zijn: dans- en creatieve therapie, eutonie, Feldenkrais, gevechtskunsten, mindfulness, psychomotorische therapie, relaxatietechnieken, Rots en Water, Sherborne en cirkustechnieken, sport, taijiquan/qigong, tieneryoga,… Dit soort leren, waarbij ‘in beweging zijn’, of ‘in het lichaam zijn’, centraal staat, slaat gemakkelijk aan bij jongeren; de drempel is dus eerder laag. Daarnaast is er de vaststelling dat er zeer weinig wetenschappelijk onderzoek bestaat over psychofysieke activiteiten en jongeren. Het weinige bestaande onderzoek belicht meestal de (meetbare) resultaten van zulke methodieken, maar gaat voorbij aan het eigenlijke leerproces. De Huoshen Stichting wil bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over psychofysieke methodieken.