2012-…: Project Mindfulness voor tieners

De Huoshen Stichting heeft in het verleden  (en doet dat nog steeds) verschillende projecten van de onderzoeksgroep van Professor Philippot aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve ondersteund (Zie ook  http://mindfulness.cps-emotions.be/activites-enfants-ados.php ). Deze projecten gaan voornamelijk over het reguleren van emoties bij jongeren. De programma’s zijn gebaseerd op de mindfulness methodiek. Deze methodiek stelt zich tot doel de volgende vaardigheden te ontwikkelen:

  • Focus op het hier en nu
  • Lichaamsbewustzijn
  • Identificeren, verkennen en accepteren van gevoelens
  • Afstand nemen van negatieve gedachten
  • Vermijden van impulsieve reacties op emoties
  • Zich bewust engageren voor daden waarbij de eigen waarden op het spel staan

Het ontwikkelen van deze vaardigheden via de methodiek van mindfulness is de focus van dit onderzoek.

Hieronder een link naar het artikel dat mede door de steun van de Stichting tot stand is gekomen (in het Engels en het Frans).