2014: Onderzoek naar de waarden en noden van schoolgaande jongeren met betrekking tot hun gezondheid

Door: Maxime Morsa (Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve – RESO), juni 2014

Deze studie is gebaseerd op het globaal gezondheidsmodel en het benadrukt een positieve gezondheid vanuit het perspectief van  welzijn en levenskwaliteit.

Bijdrage 1: Het onderzoek baseert zich voor het grootste deel op dagdagelijkse gewoonten. Dit onderzoek heeft het belang aangetoond van het verzamelen van interesses, opvattingen en verwachtingen van jongeren  (subjectieve data).

Bijdrage 2: Het buitensporig gedrag van adolescenten wordt op vele manieren geïnterpreteerd, maar is zelden onderwerp van (zelf) regulatie. Deze studie gaat over de regulatie van emoties, impulsiviteit en aandacht. Dit soort regulatie aan de hand van een  psychofysieke activiteit vereist drie momenten: groeiend bewustzijn (interne ervaring), het verwoorden (externe ervaring) en passend gedrag.

Bijdrage 3: De resultaten laten ons toe de bekommernissen en zorgen van jongeren beter te begrijpen.