2016: De introductie van Rots en Water in het jeugdwelzijnswerk

Onderzoek door Jan Naert, Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen, vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent, 2015-2016. Voor alle vragen, contacteer: jan.naert@ugent.be

Dit onderzoek is een kwalitatieve, interpretatieve studie van de ervaringen van jongeren en jeugdwerkers tijdens een Rots en Water traject. Het betreft een implementatie in het vrijetijdsaanbod in het jeugdwelzijnswerk.  De studie somt als besluit een aantal noodzakelijke voorwaarden op om te kunnen spreken van een geslaagde Rots en Water interventie bij kwetsbare jongeren.

Zie ook een kort Nederlands rapport over dit onderzoek vindt u hier Abstract R&W Jeugdwelzijnswerk, en een Engelstalige presentatie Huoshen project _Roc&Water. Een Engelstalig artikel wordt nog gepubliceerd.