WAAROM

De Huoshen Stichting-Lichaamsgericht leren en groeien werd in het leven geroepen vanuit een bewogenheid met het welzijn van jongeren, en het besef dat net in die belangrijke periode van  grote lichamelijke en emotionele veranderingen jongeren – mits enige hulp – zeer goed in staat zijn hun emoties en gedachten te observeren en erover te reflecteren. Deze vorm van zelfreflectie draagt bij tot een groter bewustzijn over de mechanismen die hun relaties met anderen vormgeven. Daartegenover is er de vaststelling dat de traditionele therapieën en methodieken tot meer welzijn bij jongeren niet altijd het beoogde doel bereiken, of voorbij gaan aan de kern van waar gezondheidsopvoeding om zou moeten draaien: jongeren verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn geven, en hen daartoe, in een zo veilig en gelijkwaardig mogelijke omgeving, geschikte handvaten aanreiken.  De Husohen Stichting ziet hiertoe in psychofysieke methodieken een groot potentieel. Centraal voor de Huoshen Stichting is uiteindelijk het bevorderen van een constructieve en positieve gezondheidsopvoeding voor jongeren.