PROJECTEN

De Huoshen Stichting ondersteunt studies die het psychofysiek werken met jongeren onderzoekt, stimuleert, en in de kijker zet. Dit kan vanuit verschillende kennisdomeinen (lichamelijke opvoeding, geneeskunde en paramedische wetenschappen, sociologie, antropologie,….), in verschillende settings (preventief, curatief, therapeutisch, vrijetijdsbesteding), en via verschillende methodieken die steeds vertrekken vanuit een zekere lichaamsbeleving. De voorkeur gaat uit naar kwalitatief onderzoek dat vertrekt vanuit of dicht bij het veld staat.
Hieronder belichten we de lopende en reeds afgeronde studies. Voor bijkomende informatie omtrent deze studies, contacteer de Stichting via info@fondation-huoshen.org.
Op dit moment zijn er geen nieuwe projectoproepen.

PROJECTEN DIE WE ONDERSTEUNEN

Benjamin Roux, Universiteit Louvain-la-Neuve, werkt aan een  doctoraat omtrent een op mindfulness gebaseerde interventie in een gesloten gemeenschapsinstelling voor jongeren. Voor meer info (Engels of Frans): benjamin.roux@uclouvain.be

Mieke Matthyssen, doet onderzoek naar « The art of balancing effort with release in yoga : a first-person experiential approach »  in yoga-opleidingen, met een nadruk op het innerlijk groeiproces dat zich voltrekt bij een intensieve yoga-praktijk. Voor meer info: mieke.matthyssen@ugent.be

Katleen Van der Gucht, KUL, doet onderzoek naar  hoe een interventie gebaseerd op mindfulness kan worden ingezet ter ondersteuning van jonge kankerpatiënten en ter ondersteuning van jongeren die aan een chronische aandoening lijden (o.a. muco-patiënten, diabetes, asthma …).  Voor meer info: katleen.vandergucht@kuleuven.be

AFGERONDE PROJECTEN

Documents written by this writer